Nieuwsblog

Mindfulness even effectief als antidepressiva

24-04-2015
Mindfulness-based cognitive therapy, zoals de behandeling voluit heet, is ontwikkeld als een psychosociale interventie...
Lees verder

Dietist van der Leek bij Corpus Mentis in Leiden

01-11-2014
Corpus Mentis verwelkomt haar nieuwe collega mw. drs. E.E.A. (Everdien) van der Leek. Zij zal als dietist en...
Lees verder

Reanimatiecursus Corpus Mentis is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

19-06-2014
Per 1 juli 2014 is onze reanimatiecursus geaccrediteerd met 3 punten t.b.v. het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en...
Lees verder

Slechts 2 procent van de bevolking heeft een EHBO diploma

18-03-2014
Uit recent onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis blijkt dat slechts 2 procent van de bevolking een EHBO diploma of...
Lees verder

Mindfulness even effectief als antidepressiva

24-04-2015
Mindfulness-based cognitive therapy, zoals de behandeling voluit heet, is ontwikkeld als een psychosociale interventie voor patiënten met terugkerende perioden van depressie en behelst het aanleren van vaardigheden om gedachten en gevoelens te herkennen die duiden op terugval en daar adequaat op te reageren (niet piekeren),  om zo een nieuwe depressie te voorkomen.

Kuyken e.a.  includeerden 424 patiënten, die allemaal drie of meer depressies hadden gehad. Iedereen slikte daarom antidepressiva. Ze werden allen in de eerste lijn behandeld. De helft van hen kreeg mindfulness-therapie en bouwde geleidelijk het medicatiegebruik af; de andere helft bleef gedurende het onderzoek, dat twee jaar duurde, antidepressiva slikken. Bij de start van de trial had geen van de patiënten een depressie. Patiënten in de eerste, mindfulness-groep namen deel aan acht wekelijkse groepssessies en kregen instructies om dagelijks thuis te oefenen. Verder waren er vier follow-upsessies met telkens een tussenpose van drie maanden. De resultaten na twee jaar: van de patiënten die antidepressiva bleven slikken kreeg 47 procent opnieuw een depressie, tegen 44 procent van de patiënten die mindfulness-therapie volgden. Dat verschil bleek niet significant.

Het is een bekend feit dat 80 procent van de patiënten die drie of meer eerdere episodes van depressie hebben door gemaakt, in de daaropvolgende twee jaar een nieuwe depressie krijgen. Wie de effectiviteit van een behandeling wil aantonen, moet daarom de tijd nemen. Te vaak echter hebben trials een te kort tijdsbereik (4 tot 8 weken slechts), aldus commentator Roger Mulder in dezelfde editie van The Lancet. Dat geldt niet voor de ‘pragmatische langetermijnstudie’ van Kuyken e.a , aldus Mulder, die bovendien in de eerste lijn werd uitgevoerd, waar zoals bekend de meeste patiënten met terugkerende depressies worden behandeld. Misschien, zo oppert hij op basis van de resultaten, moeten deze patiënten voortaan allemaal de mogelijkheid krijgen voor mindfulness-therapie te kiezen.

Cursus Mindfulness Leiden

Leidenpsycholoog

Psychologie