Nieuwsblog

Mindfulness even effectief als antidepressiva

24-04-2015
Mindfulness-based cognitive therapy, zoals de behandeling voluit heet, is ontwikkeld als een psychosociale interventie...
Lees verder

Dietist van der Leek bij Corpus Mentis in Leiden

01-11-2014
Corpus Mentis verwelkomt haar nieuwe collega mw. drs. E.E.A. (Everdien) van der Leek. Zij zal als dietist en...
Lees verder

Reanimatiecursus Corpus Mentis is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

19-06-2014
Per 1 juli 2014 is onze reanimatiecursus geaccrediteerd met 3 punten t.b.v. het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en...
Lees verder

Slechts 2 procent van de bevolking heeft een EHBO diploma

18-03-2014
Uit recent onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis blijkt dat slechts 2 procent van de bevolking een EHBO diploma of...
Lees verder

Reanimeren steeds vaker succesvol

01-11-2013
De afgelopen jaren is reanimeren met een AED steeds vaker succesvol gebleken. Dit blijkt uit het ARREST onderzoek van een universitair medisch centrum. Sterfte naar aanleiding van een hartstilstand is het meest afhankelijk van de oorzaak van de hartstilstand of er sprake is van een schokbaar ritme en de snelheid waarmee hulpverlening opgang komt en een AED aanwezig is. Naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat de grootste winst te behalen valt met het verhogen van de snelheid van handelen en aanwezigheid van AED's.

Reanimatiecursus Leiden